หน้าหลัก | ลงชื่อเข้าใช้งาน | สมัครใช้บริการ | ติดต่อ

การลงทะเบียน

ชื่อ       นามสกุล  
จังหวัดที่ปฏิบัติงาน ตำแหน่งสถานที่ปฏิบัติงาน  
E-mail
Password
ยืนยัน E-mail
ยืนยัน Password

 

คำแนะนำในการลงทะเบียน

1. E-mail ที่ใช้ในการลงทะเบียนจะถูกใช้เป็น Username ในการเข้าสู่ระบบ รวมไปถึงการกู้คืนรหัสผ่านในกรณีที่ลืม และรับการแจ้งเตือนต่างๆจากระบบ
2. Password ที่ใช้ในการลงทะเบียนต้องมีความยาว 6-12 ตัว และมีตัวอักษรผสมกับตัวเลข
3. ในกรณีไม่กรอกข้อมูลที่จำเป็นไม่ครบถ้วนเครื่องหมาย * จะปรากฏหลังช่องนั้นๆ
4. ในกรณีกรอกข้อมูลไม่ถูกต้องจะมีข้อความปรากฏหลังช่องนั้นๆ สามารถนำเมาส์ชี้ที่เครื่องหมายเพื่อรับคำแนะนำได้